Στην Αγγλία λένε..mind your own business..στο Αγρίνιο..καν' δλιάς....
@kanepiopera