Κάθε φορά που λεει η μάνα του στον #Petrounias να σηκώσει τα πόδια για να σφουγγαρίΣει
@Groupteamlogist