- Συγγνώμη η τουαλέτα; - Η σερβιτόρα είμαι
@FluffyTodo