θεωρίες

Τέσσερα τα είδη των ανθρώπων…

Τέσσερα τα είδη των ανθρώπων. 1) Γνωρίζουν και μιλάνε. 2) Γνωρίζουν και δεν μιλάνε. 3) Δεν γνωρίζουν και μιλάνε. 4) Δεν γνωρίζουν & δεν μιλάνε.
@alexkirusis


ΑΤΑΚΑ ΚΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ OFFICIAL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

To Top