Μειώνοντας τους άλλους,αναπληρώνετε τη χαμένη σας αυτοεκτίμηση,τι γίνεται;