-Τι γιορτάζουμε παιδί μου την 28η Οκτωβρίου; -Τη μέρα που επιτέλους τελειώνουμε τις ευχές στους Δημήτρηδες.
@antmar_G