Μεγαλώνουμε και δεν ξέρουμε τι να πρωτοκρύψουμε... Ηλικία, κιλά ή λόγια;
@modiangel