- Τι προτιμάς για πρωινό; Γλυκό ή αλμυρό; - Να μη μου μιλήσει κανείς μέχρι το μεσημέρι
@Yiatzi