Τι ακούς ;  Την πέμπτη του Μπετόβεν  Ποια πέμπτη; Την πέμπτη που μας έρχεται
@Papavannesa