Το κάπνισμα στην στάση λεωφορείου προκαλεί εμφάνιση λεωφορείου..
@anastassio1968