-Τα έχεις με καμία  αυτό το καιρό; -Γιατί τι καιρό έχει;
@alximistis_r