Υπάρχουν δυο κατηγορίες ανθρώπων. Οι "μήνυμα" και οι "μύνημα".
@MariaStath751