Ζητάτε ειλικρίνεια από τους ανθρώπους και μετα δεν μπορείτε να τη διαχειριστείτε.
@nuxtoVios