-Ασε πονάω ολόκληρη . -Ζουμπα ? -Τουμπα !
@Miss_Xan8ia