-Ζυγίστηκες;  -Ναι. -Πόσο είσαι; -Στο κρακ κατέβηκα.
@PetrosDimopp